Actuele onderwijsontwikkelingen in het BuBaO

Decreet Bijzondere en Noodzakelijke Maatregelen, transitie Onderwijs-Welzijn

Er zijn in het onderwijsveld heel wat vragen inzake het decreet Bijzondere en Noodzakelijke Maatregelen (BNM) en de stand van zaken in de transitie van de internaten buitengewoon onderwijs naar Welzijn. 

Alles over het M-decreet vind je bij Verwante info. 

Nieuwe driejarige GOK-cyclus

Volgend schooljaar start een nieuwe driejarige GOK-cyclus in het secundair onderwijs en in het buitengewoon basisonderwijs binnen het huidige regelgevende kader. De teldatum voor de nieuwe driejarige GOK-cyclus in zowel het voltijds gewoon secundair onderwijs als het buitengewoon onderwijs zal 1 februari 2018 zijn. Bij de berekening van de GOK-uren moet het Agentschap voor Onderwijsdiensten zich onder meer baseren op het aantal leerlingen met een schooltoelage. De regelgeving bepaalt dat daarvoor de toestand op 15 juni moet worden genomen. De berekening zal dus kort na 15 juni 2018 gebeuren. Dat betekent dat scholen ten laatste vóór 30 juni zullen weten – via een dienstbrief via Mijn Onderwijs – op hoeveel GOK-middelen ze de volgende drie schooljaren zullen kunnen rekenen.

Wat is nieuw op 1 september 2017?

Bij 'Documenten' vind je een overzicht van de nieuwe regelgeving voor het schooljaar 2017-2018.

Nieuwe maatregelen schooljaar 2017-2018

Onderaan deze pagina vind je een document met nieuwe regelgeving voor het schooljaar 2017-2018.

Geïndexeerde bedragen maximumfactuur basisonderwijs schooljaar 2018-2019

​Scherpe maximumfactuur
​kleuters​€ 45
​lagere​€ 85
Minder scherpe maximumfactuur
​Meerdaagse uitstappen lagere​€ 435