Actuele onderwijsontwikkelingen in het BuBaO

In een snel veranderende samenleving wil onderwijs gelijke tred houden met ontwikkelingen in veel domeinen.

Onderwijs is veel meer dan louter kennis bijbrengen. Onderwijs zorgt er mee voor dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot burgers die participeren aan de maatschappij.

Mee zijn met de actuele onderwijsontwikkelingen en de regelgeving die ervoor moet zorgen dat nieuwe organisatiestructuren en inzichten geïmplementeerd worden, is dan ook belangrijk. Het M-decreet en het ondersteuningsmodel zijn hier goede voorbeelden van. Alle actuele onderwijsvernieuwingen die niveauoverscrijdend zijn vind je dan ook bij actuele thema's bij de rubriek 'over GO!'

Wat is nieuw op 1 september 2018?

Bij 'Documenten' vind je een overzicht van de nieuwe regelgeving voor het schooljaar 2018-2019.

Geïndexeerde bedragen maximumfactuur basisonderwijs schooljaar 2018-2019

​Scherpe maximumfactuur
​kleuters​€ 45
​lagere​€ 85
Minder scherpe maximumfactuur
​Meerdaagse uitstappen lagere​€ 435