10 tips voor meer diversiteit in overleg

Diversiteit is niet meer weg te denken uit ons leven. Toch is die gekleurde realiteit niet weerspiegeld binnen de reguliere adviesraden en/of andere participatiefora. Het Minderhedenforum stelde daarom ‘10 tips voor meer diversiteit in overleg’ op.

​Hoewel de populatiesamenstelling van onze samenleving steeds diverser wordt, lijkt dit (nog) geen ingang te vinden binnen adviesraden en andere overlegorganen.
Het pallet aan oorzaken is veelvuldig. Laten we zeggen dat de samenleving vaak sneller verandert dan zijn structuren en instellingen. Gezien alle actoren in een samenleving (burgers, politiek,…) steeds evolueren, is het van belang om telkens opnieuw aandacht te hebben voor de bestaande structuren. Beantwoorden zij nog wel aan de noden en verwachtingen? Zijn ze representatief genoeg?

Een aantal maatschappelijke problemen zijn zo complex geworden dat een kwaliteitsvol en duurzaam antwoord enkel gevonden kan worden indien we alle actoren betrekken.
Divers samengestelde participatiefora zijn bijgevolg geen optie maar een noodzaak.
Het Minderhedenforum is de koepelorganisatie van het interculturele middenveld. Al meer dan 10 jaar geeft zij mensen met een migratieachtergrond in Vlaanderen en Brussel een stem. Binnen het Minderhedenforum ontstond in 2012 het Changemakersproject. Dit project heeft de voorbije jaren ingezet op beleidsparticipatie en diversiteit binnen overlegfora. Hiervoor gingen we op zoek naar etnisch-culturele minderheden die zelf dingen in beweging wilden zetten of veranderingen wilden brengen in hun straat, buurt of stad.

Het Minderhedenforum ontwikkelde de brochure ‘10 tips voor meer diversiteit in overleg’. Het toepassen van deze tips zorgt ervoor dat je als participatieforum met een andere bril naar de realiteit gaat kijken, nieuwe manieren van aanpak leert kennen en werkt aan oplossingen met een brede gedragenheid.

Deze brochure kun je bij het Minderhedenforum bestellen en is ook online beschikbaar. Zij is een zinvolle tool maar staat niet op zichzelf. Indien overlegfora werk willen maken van meer diversiteit dan kunnen zij ook deelnemen aan een gloednieuwe workshop van het Minderhedenforum:

‘Diversiteit in adviesraden. Hoe doe je dat?’

Via deze workshop willen we duidelijk maken welke meerwaarde ‘divers’ samengestelde fora kunnen betekenen. Wij willen op een interactieve manier samen nadenken over diversiteit in jouw participatiefora. We doen dit enerzijds door een breed theoretisch kader te schetsen inzake (beleids)participatie. Anderzijds willen we ook concreet met jou aan de slag. Hoe kunnen we nieuwe instroom bevorderen? Welke aandachtspunten dien ik in acht te nemen als ik een meer diverse samenstelling van mijn participatiefora wens?
Deze workshop bieden wij o.a. aan via ‘De Adviesversterker’ van De Verenigde Verenigingen.

Meer informatie vind je op http://www.minderhedenforum.be/werkingen/changemakers