Laatste kans nascholingen

Elke week zetten we graag enkele interessante nascholingen in de kijker die er snel aankomen, maar waar nog enkele plekjes vrij zijn. Je reserveert jouw plekje dan best ook zo snel mogelijk.

Pesten voorkomen het kan! (22/02)

Hoe komt het dat, ondanks al onze initiatieven, pesten zo'n hardnekkig probleem blijft in onze scholen? Doen we niet genoeg? Doen we het niet goed? Alles wat aandacht krijgt, groeit. De 'Week tegen pesten' heeft in sommige scholen meer pestgedrag tot gevolg gehad!

Daarom leggen we in deze nascholing de focus niet op pesten, maar op het bevorderen van de sociale veiligheid. Immers, focussen op de gewenste situatie levert meer op dan focussen op het probleem.

Meer informatie en inschrijven

 

Stille ruimtes op school creëren, hoe doe je dat? (01/03)

In de ons omringende landen zie je ze steeds vaker opduiken: de stille ruimtes. Een stille ruimte is meer dan een houten hutje of een gezellig ingericht klaslokaal. Een stille ruimte nodigt uit tot reflectie en rust.

Tijdens deze sessie ontdek je hoe je als school een stille ruimte kan creëren en hoe ademhalingsoefeningen, yoga en meditatie kunnen bijdragen aan een positief klimaat op de speelplaats en in de klas.

Meer informatie en inschrijven

 

Het 4 lademodel: sanctiebeleid in het SO (21/03)

Gedragsproblemen van leerlingen komen minder voor in scholen met een helder sanctiebeleid en een positief schoolklimaat. Het 4 lademodel is een instrument om aan beide basisvoorwaarden te werken. Tijdens de nascholing leert een schoolteam op een pedagogische studiedag of personeelsvergadering om overtredingen in te delen volgens hun objectief gewicht en om die te verbinden met passende signalen en maatregelen. Er worden afspraken gemaakt over hoe de lades praktisch gevuld en toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Meer informatie en inschrijven

 

Conflicthantering met volwassenen (22/03)

Je staat ervan versteld hoe onverbloemd agressie soms geuit wordt door volwassenen onderling. Bijvoorbeeld door een boze ouder ten aanzien van een directeur. Of door personeelsleden ten aanzien van elkaar. Of door een volwassen cursist ten aanzien van een docent.

Inzake conflicthantering leer je veel van persoonlijke oefeningen. In deze vormingsdag speelt een professionele acteur de rol van weerspannige ouder, collega of cursist. Je wordt uitgenodigd om hetzij te reageren zoals jij dat zou doen, hetzij te observeren en te overleggen met de andere deelnemers over de effecten van bepaalde reacties. 

Meer informatie en inschrijven

 

Leiding geven aan tieners (25/03)

Sommige jonge kinderen leren thuis dat ze hun zin kunnen doordrijven als ze luid en lang genoeg protesteren tegen de wensen van hun ouders. Als tieners blijven ze koppig ook andere volwassenen uitdagen. Het vraagt een grote professionaliteit - met name geduld, creativiteit en inzicht - om die jongeren te leren je gezag te aanvaarden.

Aan de hand van praktische voorbeelden wordt uitgelegd hoe je gebruik kunt maken van inzichten van groepsdynamica en ontwikkelingspsychologie om een negatieve spiraal te voorkomen. Daarnaast is er tijd om eigen casussen in te brengen

Meer informatie en inschrijven

 

Leiding geven en delegeren (26/03)

Delegeren en loslaten van taken is niet altijd even makkelijk. Je verliest invloed en controle, terwijl je erop moet vertrouwen dat de ander de taak goed uitvoert. Als leidinggevende moet je leren delegeren. Niet alleen omdat de kans bestaat dat je door een teveel aan werk overspannen raakt, maar vooral omdat je anders niet aan je kerntaken toekomt. Je krijgt een introductie in "principieel leidinggeven", d.w.z. een kader creëren waarbinnen medewerkers autonoom kunnen werken. Je concretiseert het principieel leidinggeven in je eigen praktijk. 

Tot slot zal je tijdens deze vormingsdag een persoonlijk actieplan inzake delegeren opstarten dat je na de sessie verder kan uitwerken in je eigen werkomgeving.

Meer informatie en inschrijven

 

Tijd- en energiemanagement (02/04)

Tijdens deze vorming leer je het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, tussen privé en werk, en tussen belangrijk en dringend. Je krijgt de basisprincipes van een rustgevende planning aangereikt, naast tips en tricks voor slim tijdsbeheer.

Meer informatie en inschrijven

 

Verder met actief burgerschap (03/04)

In deze verdiepende opleiding maak je de stap van respecteren van gedachten van anderen naar leren waarderen van diversiteit van wijze van denken en gedachten. En van uitstellen van oordelen naar kritisch reflecteren op je eigen denken en je eigen vooronderstellingen en denkhoudingen. Maatschappelijke kwesties bespreekbaar maken door kritisch te reflecteren, perspectieven te verruimen, horizonten te verbreden, onderdelen te verbinden tot een coherent geheel en verheldering te brengen. Actief burgerschap uitdragen door het bewust worden van eigen denkvaardigheden en denkhoudingen. Dit alles stelt je in staat jongeren met elkaar een constructieve dialoog te laten voeren en na te laten denken over relevante maatschappelijke ontwikkelingen en hoe zij daar actief aan kunnen bijdragen.

Meer informatie en inschrijven

 

Bemiddelen in actief burgerschap (24/04)

Wanneer is een conflict een conflict? Waaruit bestaan conflicten en hoe ga je er mee om? Wanneer mensen samenkomen en samenwerken ontstaan er mooie verbindingen, samenwerkingen. Maar helaas ontstaat er ook spanningen, die vaak uitmonden in conflicten. Tijdens deze training staan we stil hoe we kunnen omgaan met conflicten aan de hand van bemiddeling en geweldloze communicatie.

Meer informatie en inschrijven