Extra vaksessies modernisering SO!

Op 1 september 2019 gaan we in de vernieuwde eerste graad aan de slag met nieuwe eindtermen. De vaksessies die hierop voorbereiden stroomden snel vol. Maar geen nood, er zijn extra sessies en plaatsen gecreëerd.

Op 1 september 2019 gaan we in de vernieuwde eerste graad aan de slag met nieuwe eindtermen. Leerkrachten tekenden massaal in op de vaksessies die hierop voorbereiden. De sessies stroomden snel vol. Om tegemoet te komen aan de grote behoefte werden extra sessies en plaatsen gecreëerd. Neem hieronder alvast een kijkje!

Voor sommige vaksessies zijn we evenwel nog steeds op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden. Zodra er nieuwe beschikbare plaatsen zijn, brengen we jullie op de hoogte van data en locaties.

Graag kaderen we nog de leerplanimplementatie project algemene vakken. Deze leerplanimplementatie bestaat uit een traject van 4 sessies, waarvan de laatste sessie een terugkomsessie in oktober is. De sessies gaan in op de realisatie van de eindtermen B-stroom van Nederlands, wiskunde, STEM, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis, en financiële en economische geletterdheid. Tijdens de sessies is er aandacht voor de integratie van de transversale eindtermen.

De leerkrachten die zich inschreven voor de leerplanimplementatie PAV, hoeven aldus geen aanvullende sessies rond andere sleutelcompetenties te volgen.