YouthStart: jouw partner in duaal leren?

Jongeren die moeilijk hun weg vinden op de schoolbanken hebben daarom niet minder onze zorg nodig. Integendeel. Duaal leren kan hierbij een goeie oplossing zijn. Dat vraagt wel heel wat energie van de school. Een mogelijke partner in de aanloopfase naar duaal leren is YouthStart.

YouthStart is een non-profit organisatie die de ondernemingszin bij kanszoekende jongeren wil aanwakkeren en hen kansen geeft om hun ambities waar te maken. YouthStart gelooft dat ondernemende vaardigheden en attitudes noodzakelijke bouwstenen zijn voor welvaart en welzijn. Daarom heeft de vzw een innovatieve training ontwikkeld voor deze jongeren opdat ze een productieve en positieve richting zouden kunnen geven aan hun leven en op die manier bijdragen aan de maatschappij. YouthStart bestaat dit jaar 20 jaar en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.

YouthStart werkt al jaren samen met o.a. een aantal CLW/CDO's om jongeren voor te bereiden op hun instroom in de arbeidsmarkt. Uit de gesprekken die YouthStart met een aantal van deze partners heeft gehad, blijkt dat de organisatie in het kader van duaal leren en NAFT een grote meerwaarde kan betekenen. Vooral voor jongeren die nog niet arbeidsrijp zijn.

Zo kan YouthStart, als onderdeel van het aanlooptraject, een 8-daagse training aanbieden. Uit de bevraging van gecertifieerde deelnemers door VUB, blijkt de erg positieve impact van onze training op kanszoekende jongeren: maar liefst 81% is onmiddellijk na de Youthstart training geactiveerd: 42% start met een nieuwe opleiding of beslist verder te studeren vlak na de YouthStart training, 34% vindt werk en 5% start als zelfstandig ondernemer.

Volgens de gegevens waarover de VDAB beschikt vallen ongeveer 120.000 van onze Belgische jongeren onder de noemer kanszoekend. Buiten dit cijfer vallen ook nog de kanszoekende jongeren die niet ingeschreven zijn bij de VDAB. Vandaag bereikt YouthStart nog maar een bescheiden percentage van deze jongeren. Het streefdoel is om na verloop van tijd al deze jongeren te bereiken en hen zo een kans te geven op een betere toekomst. Een uitgebreidere samenwerking met centra voor deeltiijds onderwijs zien de organisatie alvast als stap in de goede richting om nog meer kanszoekende jongeren een optie te bieden op een mooie toekomst.

Heb je Interesse? Wil je nagaan of samenwerking met YouthStart iets is voor jouw school? Neem contact op met

Bart De Bondt
Managing director YouthStart
0475 30 17 66

Meer informatie vind je in deze brochure en op uiteraard op www.youthstart.be.