Colloquium Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2018

Op dinsdag 4 december 2018 in de voormiddag organiseert USAB (de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding van Universiteit Antwerpen) een colloquium n.a.v. het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2018*.

‚ÄčIn het nieuwe Jaarboek wordt ingezoomd op verschillende domeinen van armoede. Naast klassieke thema's als onderwijs en wonen, behandelt het Jaarboek ook onderwerpen als vervoersarmoede en dringende medische zorg.

Gastspreker op dit colloquium is prof. dr. Monique Kremer, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, met als thema: "Naar een migratiebestendige verzorgingsstaat?"

Daarna volgt een politiek debat naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2019.

Meer informatie (en de mogelijkheid tot inschrijven) volgt later op www.usab.be

Het colloquium zal plaatsvinden in de Stadscampus, aula rector Dhanis (K.001).

Noteer deze datum alvast in je agenda!

* Het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting is een product van USAB (universitaire stichting voor armoedebestrijding) in samenwerking met Centrum OASeS, de onderzoeksgroep Overheid en Recht, het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, de vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen, Decenniumdoelen en het Netwerk tegen armoede.