Jouw stem: straks in ons GO! memorandum 2019

Het GO! zorgt voor onderwijs voor ruim 300 000 leerlingen en cursisten in Vlaanderen. Verspreid over dik 1000 scholen. Met een gemeenschappelijke missie: ieders talent benutten & samen leren samenleven. Maar wel elk met een eigen stem. Straks in druk in het GO! memorandum 2019.

Het voorjaar stond helemaal in het teken van het participatief traject voor het GO! memorandum '19. Maar liefst 21 550 leerlingen, cursisten, ouders en GO! professionals lieten hun stem horen in de bevragingen, de regionale pop-ups en het leerlingenparlement: wat een engagement, WOW!

Dit traject leverde een zeer rijke set aan adviezen en verwachtingen op, gericht aan zowel de nieuwe minister van onderwijs, als aan onze eigen GO! geledingen. Samen met een analyse van GO! visieteksten, decreten en protocols, onderzoeksrapporten, inzichten uit nationale en internationale beleidscontexten en een klankbordronde bij onze experten in het Huis van het GO!, kwamen we tot een selectie van speerpunten die we willen voorleggen aan de Vlaamse Overheid. Na validatie op de Raad eind juni, starten we met het schrijven van een krachtig memorandum, de bundeling van jullie duizenden stemmen.

In het najaar

Het memorandum wordt uiteindelijk afgewerkt op het Raadsseminarie in november. Net als in 2014, werken we van daar naar een sterk politiek statement in de vorm van ons GO! eisencahier.

Met de signalen die we opvingen met betrekking tot onze eigen werking (op niveau van de school, scholengroep en het Huis van het GO!) gaan we aan de slag bij de uitwerking van het nieuw strategisch plan.

Onze welgemeende dank voor jullie betrokkenheid bij de toekomst van  het onderwijs en ons GO!. Elk van jullie speelt een belangrijke rol in het grote geheel.

Veel succes met de laatste loodjes van het schooljaar… de welverdiende vakantie is in zicht.