Bordspel duurzame ontwikkelingsdoelen voor lagere scholen

Zo’n twee jaar geleden adopteerden de Verenigde Naties de zogenaamde SDGs of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Intussen zijn die geïmplementeerd in de nationale wetgevingen, en vinden ze stilaan hun weg naar het onderwijs. Met onder meer een bordspel voor het lager onderwijs.

Om de onderwijsprofessionals te helpen bij het overbrengen van de SDG's aan hun leerlingen, hebben ze binnen de Verenigde Naties een bordspel ontwikkeld voor kinderen. "Go Goals" is  een bordspel dat sinds kort wereldwijd online beschikbaar is. De vragen (per doelstelling) gaan over acties die we zelf kunnen ondernemen, over samenwerking met andere landen of over het beleid. Dit bordspel is bedoeld voor spelers van 8 tot 11 jaar en kan gespeeld worden in groepjes van 2 tot 6 spelers. Het groepsspel bevordert overleg en het zoeken naar consensus. Je kan het bordspel downloaden en printen, en vervolgens ineen knutselen.

Met dit spel willen de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG's dichter bij huis brengen. Het is namelijk de bedoeling dat iedereen doorheeft dat die niet enkel rond het Zuiden draaien, maar op de hele planeet betrekking hebben en dus ook voor ons, hier in het Westen, uiterst belangrijk zijn, willen we streven naar een duurzamere wereld. Met het spel willen de VN jongeren vertrouwd maken met de doelstellingen die ze tegen 2030 gehaald willen zien. De jongeren van vandaag zijn de politici, bedrijfsleiders en trendzetters van morgen.

In 2017 trok de Vlaamse Overheid middelen uit om dit spel in het Nederlands uit te werken en intussen is het spel ook online beschikbaar.  en dus toegankelijk voor alle scholen. De VN stelde ook 275 kant en klare spellendozen ter beschikking van het GO!. Die zullen in de komende weken aan de scholengroepen worden verdeeld.

De vragen die bij het spel horen zullen online worden aangevuld en geüpdatet. Print ze uit en voeg ze toe aan de spellendoos. Uiteraard bestaat er dan ook de mogelijkheid om schooleigen vragen toe te voegen (rond de school, de gemeente, de leefomgeving, etc…) om op die manier het spel nog dichter bij de leefwereld van de kinderen te brengen.

Meer interessant (les)materiaal) over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vind je hier.