Studie- en ontmoetingsdag: Bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs

De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs is voor jongeren een belangrijk scharniermoment in hun onderwijsloopbaan. Met deze studiedag op 2 mei 2018 wil het Vlor-overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs de dialoog tussen het secundair en het hoger onderwijs hierover versterken. Meedoen? Vink alvast 2 mei in je agenda aan.

Bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs: de onderwijsloopbaan van jongeren

Studie- en ontmoetingsdag van het secundair en het hoger onderwijs

De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs is voor jongeren een belangrijk scharniermoment in hun onderwijsloopbaan. Met deze studiedag wil het Vlor-overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs de dialoog tussen het secundair en het hoger onderwijs hierover versterken.

De bedoeling van de studiedag is om met respect voor de eigenheid van elk onderwijsniveau informatie uit te wisselen over de eigen visie op onderwijsloopbaanbegeleiding/studiekeuzebegeleiding, de wijze waarop dit in scholen en instellingen vorm krijgt en instrumenten en methoden die hierbij gehanteerd worden. Kennis delen en van elkaar leren staat centraal.

Naast toelichtingen door experten en getuigenissen van ervaringsdeskundigen, komen ook praktijkvoorbeelden aan bod, zoals bestaande samenwerkingsinitiatieven tussen het secundair en het hoger onderwijs.

Waar en wanneer?

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 – Brussel
woensdag 2 mei 2018
10u – 16u met een afsluitende receptie

Doelpubliek

medewerkers onderwijs- en studentenbeleid, clb-medewerkers, studiekeuzebegeleiders, pedagogische begeleiders, schoolverantwoordelijken (directeurs, middenkader), opleidingsverantwoordelijken hoger onderwijs.

Programma en mogelijkheid om in te schrijven vanaf 15 maart op deze website

Deze studiedag is een initiatief van het Vlor-overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs.