Leef zonder filter

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is de insteek van de nieuwe campagne rond geestelijke gezondheid voor jongeren van 16 tot 24 jaar. De boodschap: ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten,… als je je niet helemaal fit in je hoofd voelt. Ongeacht de sociale media: durf te leven zonder filter. De campagne geeft meteen een aantal tips mee om de mentaleweerbaarheid, de veerkracht, te verhogen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is de insteek van de nieuwe campagne rond geestelijke gezondheid 'Leef zonder filter'. Dit initiatief, met als boegbeeld Nora Gharib, richt zich specifiek op jongeren van 16 tot 24 jaar. De boodschap: ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten,… als je je niet helemaal fit in je hoofd voelt. Ongeacht de sociale media: durf te leven zonder filter. De campagne geeft meteen een aantal tips mee om de mentaleweerbaarheid, de veerkracht, te verhogen.

Jongerenzijn een kwetsbare doelgroep met betrekking tot geestelijke gezondheid. Zijworden makkelijk beïnvloed door sociale media. Want op Facebook en Instagramlijkt alles perfect. Zo krijgen jongeren al snel het gevoel dat het niet oké isom je wat minder te voelen. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) kampt 1 jongere op 5 metpsychische problemen.

Deze campagne jongeren tonen dat niet alles zo perfect is als het soms lijkt op sociale media. En hen een paar tips aanreiken om mentaal sterker te staan."

Deze beleidskeuze bouwt voort op het wetenschappelijk inzicht dat 75% van de psychische problemen bij volwassenen ontstaan voor het 25e levensjaar.Jongeren ondersteunen om stevig in het leven te staan en al vroeg te leren omgaan met tegenslagen is dus de aanpak bij uitstek om latere problemen tevoorkomen.

Campagne Leef zonder filter

Hoe gaat het eigenlijk écht met jou? Het antwoord op die vraag vind je niet op Instagram. Want daar verzwijgt een beeld soms meer dan 1.000 woorden. Daarom moedigt de campagne jongeren aan om zonder filter te leven.  

De campagne richt zich specifiek naar jongvolwassenen van 16 tot 24 jaar. Ervaringwijst uit dat jongvolwassenen een moeilijk te bereiken doelgroep zijn en dat het beschikbare aanbod hen vaak te weinig aanspreekt.

Via deze campagne worden een aantal tips aangereikt voor deze jongeren. Praat over je gevoelens en over hoe het met je gaat met vrienden en ouders. Eet gezond, beweeg en slaap voldoende. Bestaande initiatieven rond geestelijke gezondheidworden aangereikt en sluiten aan op deze campagne, zoals de tien tips van Fit in je hoofd om de mentale weerbaarheid te versterken.

Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid

De zelfzorgcampagne kadert in het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Het is een expliciete doelstelling om met deze campagne de zelfzorg onder jongeren te versterken. Aansluitend zijn onlangs bijkomende middelen uitgetrokken voor de realisatie van een programma 'vroeginterventie –en detectie', een eerstelijns psychologische functie voor kinderen en jongeren in het kader van de oproep 'één gezin, één plan' en wordt er geïnvesteerd in specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen.

De campagne bestaat uit een campagnewebsite met tips www.leefzonderfilter.be, affiches, een sociaalmediafilmpje.

Deze campagne werd gerealiseerd met het  Vlaams Instituut Gezond Leven, in samenwerking met de Vlaamse jeugdraad,  het Vlaams ExpertisecentrumSuïcidepreventie (VLESP), het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegaledrugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD), cachet, eetexpert.be, Te Gek!?, VroegeDetectie en Interventie bij Psychiatrische Stoornissen (VDIP) en VlaamseVereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG).