Toonmoment projecten ‘Positieve Identiteitsontwikkeling bij jongeren’

Jongeren helpen in een positieve identiteitsontwikkeling. Daarover gaat het op dit toonmoment op 7 februari 2018 in Brussel. Zeven project medewerkers van evenveel geselecteerde projecten komen vertellen over hun aanpak en ervaringen. Laat je inspireren.

Eind 2015 werd de projectoproep ‘Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren’ gelanceerd. Bedoeling was om in te zetten op het versterken van de positie van jongeren en jongvolwassenen in de samenleving en op het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid. Vooral projecten die gevoelens van uitsluiting of onrecht kunnen ombuigen in positieve engagementen en die jongeren zin geven in de toekomst. 

De projectoproep kaderde binnen het Vlaams actieplan voor de preventie van radicalisering, dat in het voorjaar 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. In totaal werden zeven projecten gesubsidieerd, die vanaf 1 maart 2016 van start gingen. Nu bijna twee jaar later lopen de projecten stilaan af. Het moment dus om te tonen wat is bereikt. 

Op 2 februari 2018 willen de projectmedewerkers hun aanpak, methodiek en ervaringen delen met anderen, zodat ook zij ervan kunnen leren of er verder mee aan de slag kunnen gaan.

Wil je erbij zijn? Hier vind je meer informatie en kan je je inschrijven. Dat kan tot uiterlijk 25 januari 2018. Deelname is gratis.