Inspiratiefiches voor 'routineactiviteiten' in het kleuteronderwijs

Voor kleuterleerkrachten die vertrouwd zijn met wereldgeoriënteerd plannen en eventueel aan de slag gegaan zijn met de kleuterplanner (Smartschool), ontwikkelde de PBD inspiratiefiches voor de planning van vaak terugkerende werkvormen, methodieken of activiteiten.

Voor kleuterleerkrachten die vertrouwd zijn met wereldgeoriënteerd plannen, ontwikkelde de PBD inspiratiefiches voor de planning van vaak terugkerende werkvormen, methodieken of activiteiten, kortom: routines. Bij het wereldgeoriënteerd plannen is er immers naast de thematische planning ook een systematische planning. Daarbij leggen we terugkerende werkvormen, methodieken of activiteiten vast in 'routine'fiches. Het gaat over die 'routines' die tijdens de onderwijstijd plaats vinden en ontwikkelingskansen bieden aan de kleuters.

Om tegemoet te komen aan de vraag van verschillende leerkrachten en schoolteams ontwikkelden we zelf een aantal 'routine'fiches. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze voorbeeldfiches letterlijk overgenomen worden. We hopen dat onze fiches  leerkrachten zullen motiveren en inspireren tot het schrijven van eigen fiches. Veel van de fiches uit ons pakket zullen heel herkenbaar zijn. Dit zal leerkrachten hopelijk motiveren en op weg helpen om andere gelijkaardige voor de hand liggende routines te ontdekken. De fiches die minder herkenbaar zijn vanuit de eigen klaspraktijk zullen hopelijk inspiratie bieden om nieuwe 'routines' uit te proberen. 

We zorgden voor fiches voor zowel de jongste als de oudste kleuters waarbij doelen uit alle leergebieden aan bod komen.

Wanneer een leerkracht in het pakket (voorbeeld)fiches vindt die aansluiten bij haar praktijk of die inspireren om nieuwe methodieken te introduceren in de klas, dan kunnen deze fiches aangepast worden aan de context van eigen klas of school.

Het kan ook zijn dat de leerkracht bepaalde routines hanteert die niet in dit pakket (voorbeeld)fiches terug te vinden zijn. In dat geval kan een volledig nieuwe fiche gemaakt worden.

Het pakket voorbeeldfiches kan je hier downloaden.

We hopen dat het veel leerkrachten mag helpen bij het doelgericht plannen van ontwikkelingsgerichte routine-activiteiten.

De PBD kleuterwerkgroep