Nieuw in het GO! publicatiefonds: Gender op school. Leidraad voor een genderinclusieve leeromgeving

Gender…als het erop aankomt om vooroordelen daaromtrent te voorkomen of te doorbreken, is er nog altijd veel werk aan de winkel. Of aan de school. Scholen zijn nog lang niet genderinclusief. Met deze leidraad wil het GO! de aandacht voor gender(diversiteit) in het schoolbeleid gaande houden en jouw team helpen om in vrijwel alles wat je doet de genderbril op te zetten.

In een genderinclusieve leeromgeving kan iedereen, ongeacht het biologische geslacht, de seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit, openlijk, vrij en zonder beperkingen participeren aan alle aspecten van het schoolgebeuren. Genderinclusieve scholen maken dit mogelijk door een beleid, praktijken en acties te implementeren die aantonen dat alle genders welkom zijn.

Dit boek geeft een beknopt overzicht van de centrale concepten om over gender te praten aan de hand van het genderkoek-model dat werd ontwikkeld door çavaria. Aan deze centrale concepten koppelen de auteurs steeds de impact van gender binnen de school en factsheets met cijfers die de genderdiversiteit op school illustreren.

Er worden tools besproken om de huidige stand van zaken in jouw school onder de loep te nemen. Je vindt er ook inspiratie voor acties op school- en klasniveau om te werken aan een meer genderinclusieve leeromgeving. Ten slotte verwijst het boek je door naar relevante organisaties, lespakketten en websites om je onderzoek naar genderinclusief onderwijs voort te zetten. Kortom, je vindt er de nodige handvatten om zelf aan een genderinclusieve leeromgeving te werken.

'Gender op school. Leidraad voor een genderinclusieve leeromgeving' werd geschreven door educatiewetenschappers Myriam Halimi, Saray Declercq en Els Consuegra (Vrije Universiteit Brussel) in samenwerking met onze collega's Sarah Bossaert en Luc Vernaillen (Pedagogische begeleidingsdienst).

Meer weten?

Klik hier voor meer info en om te bestellen.

In dezelfde reeks zijn verschenen: