Het 4 lademodel werkt ook in jouw school

Het 4 lademodel is een efficiënt instrument voor een vernieuwd sanctiebeleid in het secundair onderwijs. Zelfs meningsverschillen tussen personeelsleden over de juiste aanpak van gedragsproblemen leiden binnen het aangeboden stramien toch tot constructieve oplossingen. De professionaliteit van het team om leerlingen gewenst gedrag aan te leren, neemt daardoor zienderogen toe. Nog 4 plaatsen beschikbaar!

De kracht van het 4 lademodel is de lege structuur. Elke school maakt invullingen die van toepassing zijn op de eigen leerlingenpopulatie.

Het ordenen van overtredingen in 4 categorieën, afhankelijk van de ernst en de frequentie, is een vrij eenvoudige oefening, zelfs voor grote en heterogene teams. De personeelsleden ervaren dat ze ondanks individuele verschillen in aanpak dezelfde pedagogische basisprincipes hanteren. Zo komt een solide onderbouw van het sanctiebeleid tot stand: gebaseerd op objectiviteit en rechtvaardigheid.

De 4 bijbehorende 'lades' met mogelijke maatregelen om leerlingen gewenst gedrag aan te leren, worden in eerste instantie gevuld door bestaande strategieën te inventariseren en eventueel te herordenen. Nadien worden steeds meer succesvolle maatregelen en voorbeelden van goede praktijk toegevoegd. Klasmanagement is een zaak van met collega's delen wat lukt en van elkaar leren. Het 4 lademodel genereert solidariteit in het team als basishouding bij het blijvend op zoek gaan naar passende oplossingen voor gedragsproblemen.

Het 4 lademodel werd ontwikkeld door Monique D'aes. Zij bespreekt het met je team tijdens een interactieve nascholing op een pedagogische studiedag of een algemene personeelsvergadering (onbeperkt aantal deelnemers). Je krijgt het model uit eerste hand en kunt nadien nog advies vragen bij praktische toepassingen. Ze schreef het Cahier "Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school. Een 4 lademodel" (uitgeverij Politeia) dat bij de nascholing hoort.

Wil je de vorming meemaken samen met leidinggevenden en personeelsleden van andere scholen, om het model zelf in je school te introduceren, dan kun je een sessie volgen in het Huis van het GO!. De eerstvolgende is op donderdag 25 januari van 9.15 tot 12.45 uur. Er zijn op dit ogenblik nog 4 plaatsen beschikbaar.

Inschrijven kan via deze rechtstreekse link. Daar vind je ook de gegevens om een vorming op maat in je school aan te vragen.