Burgerschapsvorming in het vak PAV

Het nieuwe vak burgerschap krijgt heel wat aandacht in de media, maar ook binnen PAV liggen er kansen om aan burgerschapsvorming te werken. PBD-GO! en een aantal universiteiten en hogescholen sloegen de handen in elkaar om een nascholingsaanbod voor je te ontwikkelen.