Jobtraining voor startende leidinggevenden in het GO!

Ook na de opleiding (adjunct-)directeur laten we je niet in de steek. Tijdens de jobtraining word je gecoacht door een ervaren mentor. De handleiding voor deze fase in je carrière is vanaf nu beschikbaar.

​Bij het GO! zien we  het opleidingstraject voor leidinggevenden al enkele jaren als een professioneel continuüm.  Dat continuüm gaat uit van een talentenwerf, een opleiding en een jobtraining die sterk met elkaar verbonden zijn. Bovendien willen we daarmee ook aanzetten tot levenslang leren via verdere professionalisering. Heb jij het vormingsattest opleiding (adjunct-)directeur behaald tussen juni 2013 en juni 2017? Ben je recent als leidinggevende in het ambt aangesteld of startte je in september als leidinggevende? Dan kom je terecht in fase 3 van het professioneel continuüm voor leidinggevenden, nl. de jobtraining. Binnen deze fase is de coaching door een mentor belangrijk. Je werkt onder zijn of haar begeleiding aan je individueel opleidingstraject. De invulling en methodieken die hiervoor worden gebruikt, vallen onder de verantwoordelijkheid van je scholengroep.

Omwille van de plaats in het professioneel continuüm worden een aantal generieke criteria afgesproken die terug te vinden zijn in de handleiding 'jobtraining'. Die kun je aanvragen bij Kristel Vandermolen, projectmanager schoolontwikkeling van PBD-GO! – kristel.vandermolen@g-o.be.

Het opleidingstraject leidt tot het certificaat van jobtraining.

Veel succes met deze nieuwe fase in jullie carrière!