Opnieuw aan de slag met Columbus

Scholen secundair onderwijs kunnen dit schooljaar opnieuw aan de slag gaan met Columbus, het exploratie-instrument om het studiekeuzeproces in de derde graad te versterken. Na de testafnames in de voorbije twee schooljaren werden aanpassingen doorgevoerd in de samenstelling van de items en in de feedback.

Laatstejaars kunnen Columbus raadplegen vanaf 6 november 2017. Zij zullen dan meteen over feedback kunnen beschikken wanneer ze een module volledig afronden. Vanaf 1 februari 2018 zal die feedback voor bepaalde onderdelen van Columbus specifieker zijn. Leerlingen die al eerder in het schooljaar een module hebben afgerond, kunnen op dat moment vernieuwde en meer specifieke feedback opvragen.

Voor leerlingen van het voorlaatste jaar is Columbus beschikbaar vanaf 1 februari 2018. Zij krijgen dan ook beperkte feedback voor bepaalde onderdelen.

De afname van Columbus gebeurt op school en op een moment dat de school zelf kiest. De school kan de afname uittekenen in een traject: leerlingen kunnen op verschillende momenten modules invullen. Dit is een belangrijk stap om Columbus een gepaste plaats te kunnen geven in het bredere traject rond onderwijsloopbaanbegeleiding dat scholen lopen met hun leerlingen. De feedback die de leerling ontvangt, kan de aanzet vormen om met zijn leraren (of andere keuzebegeleiders) en ouders verdere stappen te zetten in het keuzeproces.

De Vlaamse Onderwijsraad ontwikkelde een draaiboek voor scholen om met Columbus te werken. Een geactualiseerde versie van het draaiboek wordt verspreid in de week van 23 oktober 2017. Deze versie houdt rekening met de aanpassingen in het instrument voor dit schooljaar. Het bevat o.m. ook een voorbeeldtraject voor dit schooljaar om scholen een houvast te geven om concreet aan de slag te gaan met hun leerlingen van de derde graad.

Om op termijn te komen tot een valide, wetenschappelijk onderbouwd instrument is het belangrijk dat zo veel mogelijk scholen met Columbus aan de slag gaan en dat een brede, diverse groep leerlingen alle modules invult.

Meer informatie via deze link