Hoe wil jij ondersteund worden als leerkracht?

Ben je leerkracht en wil je samen met collega’s uit andere GO! scholen nadenken over hoe de Pedagogische begeleidingsdienst jullie nog beter kan ondersteunen? Kom op 5 oktober naar het Huis van het GO! en laat je stem horen!

​De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! (PBD-GO!) ondersteunt scholen bij het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs. De PBD-GO! stelt daartoe driejaarlijks een begeleidingsplan op waarin de prioriteiten en de aanpak voor de komende drie jaar worden vastgelegd. Het schooljaar 2017-2018 is het laatste jaar waarin het 3BP 2015-2018 wordt verwezenlijkt. De voorbereidingen voor de volgende driejarige begeleidingscyclus zijn dan ook volop aan de gang.

Omdat we met onze ondersteuning een antwoord willen bieden op reële vragen, problemen en uitdagingen waarmee scholen geconfronteerd worden, verzamelen we bij de voorbereiding ervan zoveel mogelijk input bij onderwijsprofessionals in scholen en scholengroepen. Omdat kwaliteitsvol onderwijs zich in de eerste plaats op de klasvloer manifesteert, is de participatie van leerkrachten bij de voorbereiding van het begeleidingsplan voor ons van cruciaal belang!

Ben je leerkracht in een GO! school en wil je graag samen met collega's uit andere scholen mee nadenken over hoe de PBD-GO! jullie het best kan ondersteunen? Dan verwachten we je op donderdag 5 oktober 2017, Dag van de Leerkracht, in het Huis van het GO! in Brussel!

Na een gemeenschappelijke intro krijgen jullie de kans om in de voormiddag in groepjes input te leveren voor het begeleidingsplan. We proberen leerkrachten van alle niveaus en van alle onderwijsvormen bijeen te krijgen. Daarom vragen we om in te schrijven voor een bepaalde werkgroep (kleuteronderwijs, lager onderwijs, dbso, buitengewoon onderwijs …). Wanneer het maximum aantal van vijf inschrijvingen is bereikt, zal de groep afgesloten worden. We sluiten 's middags af met een informele broodjeslunch.

Je vindt meer informatie over het programma en kunt je inschrijven op deze pagina

Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met hoofdadviseur Frank Vercleyen (frank.vercleyen@g-o.be). Met praktische vragen kun je terecht bij onze administratief medewerkers op 02 790 96 96 of nascholing@g-o.be.