Nieuwe website ‘Geletterdheid in een CVO’

Werk je in een CVO en wil je werken aan geletterdheid? Goed nieuws! Vanaf nu kun je terecht op de website ‘Geletterdheid in een CVO’, die alle informatie rond werken aan geletterdheid in de centra voor volwassenenonderwijs bundelt.

De 4 pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo lanceren samen een nieuwe website waarop informatie rond het werken aan geletterdheid in de centra voor volwassenenonderwijs verzameld wordt: Geletterdheid in een CVO.

De website bevat naast heel wat achtergrondinformatie ook concrete tools, interessante links en contactgegevens.

Pedagogisch begeleider volwassenenonderwijs Davy Vandenberk davy.vandenberk@g-o.be is het aanspreekpunt voor de PBD-GO!. Bij vragen kun je met hem contact opnemen.

De nieuwe website zal ook gekoppeld worden aan de website van de netoverschrijdende samenwerking volwassenenonderwijs www.stuurgroepvo.be.