Infosessies, nascholingen en netwerken voor economie en handelsvakken

Ben je leerkracht economie of handel en wil je nog beter worden in wat je doet? Schrijf je dan in voor een van de professionaliseringsactiviteiten die de PBD-GO! volgend schooljaar voor jouw vakgebied organiseert.

Gip in het studiegebied handel: didactische leergemeenschappen voor leraren tso en bso

De geïntegreerde proef (gip) geeft scholen en leraren de kans om uitdagende en boeiende opdrachten te realiseren met een ruime meerwaarde voor zowel de leerling, de leraar als de school.

De PBD-GO! organiseert twee vakdidactische leergemeenschappen, een voor tso en een voor bso, waarin leraren samen boeiende en uitdagende gip-opdrachten ontwikkelen, gekoppeld aan een realistisch stappenplan en duidelijke evaluatiecriteria.

Stage in het studiegebied handel: introductiesessie en didactische leergemeenschap voor stagebegeleiders en infosessie voor directeurs en TA(C)'s

Net zoals de voorgaande jaren organiseren we voor de stagebegeleiders uit het studiegebied handel een infosessie/netwerk rond stage waarbij de infobrochure 'stage' geconcretiseerd wordt voor het studiegebied handel. De nadruk ligt op kennismaking met het regelgevend kader van de betrokken omzendbrief.

Deze sessie is een herhaling van de sessies van de voorbije jaren. Eind dit schooljaar staat een netwerksessie gepland waarbij de focus ligt op evalueren.

Als vervolg op de introductiesessie starten we met een didactisch leergemeenschap waarbij de deelnemers een stageactiviteitenlijst voor de studierichtingen kantoor (bso) en handel (tso) ontwikkelen. Hierbij aansluitend worden ook mogelijke evaluatiecriteria uitgeschreven.

Tot slot organiseren we ook een infosessie voor directeurs, TA's en TAC's. De nadruk ligt vooral op de regelgeving (focus op beleidsvlak) en is dus niet gebonden aan één welbepaald vak. Deze infosessie is een herneming van de infosessies van de voorbije schooljaren.

1e graad economie en handel: vakdidactische leergemeenschap voor leraren

Vanaf dit schooljaar worden de nieuwe leerplannen economie en handelsvakken voor de 1e graad van kracht binnen het GO!, OVSG en POV. Tijdens deze leergemeenschap concretiseren de deelnemers de leerplandoelstellingen tot mogelijke voorbeelden toepasbaar in de klas. Het uiteindelijk resultaat is een aanvulling van het didactisch cahier.

Differentiatie in economie en handelsvakken: nascholing voor leraren

Met dit aanbod willen we leraren economie en handel professionaliseren op gebied van differentiatie zodat hun klaspraktijk aansluit bij het actieplan 'leerbegeleiding' van de school.

Benieuwd naar het volledige aanbod van de PBD-GO!? Je kunt het zowel thematisch (via de catalogus) als chronologisch (via de kalender) doorbladeren op GO! pro.