Scholen ondersteunen in hun onderwijsloopbaanbeleid

Secundaire scholen en hun CLB die ondersteund willen worden bij het uitbouwen van een geïntegreerd OLB-beleid kunnen zich inschrijven voor een begeleidingstraject 2017-2018 van de Pedagogische Begeleidingsdienst en de Permanente Ondersteuningscel van de CLB’ s.

Het begeleidingstraject bestaat onder meer uit:

  • een uitgebreide intake
  • een 2-daagse “kick-off” op 12 en 13 oktober, waarin volgende OLB-pijlers aan bod komen: visie en draagvlak, begeleiding, organisatie en samenwerking.
  • een posterbeurs
  • netwerkmomenten
  • een vorming “loopbaangesprekken voeren met je leerlingen”
  • een vorming "datagebruik in functie van onderwijsloopbaanbegeleiding"

De begeleiders gaan graag aan de slag met kernteams binnen de scholen die bestaan uit: de directeur, een leerlingen- of loopbaanbegeleider, een leerkracht, een CLB-medewerker.

Heb je interesse in dit aanbod?

Inschrijven kan tot 8 september bij Geert Van Aerschot:  geert.van.aerschot@g-o.be