Opleiding voor het ambt van technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder = opleiding TIC schooljaar 2016-2017

Het referentiedocument voor iedereen, die bij de opleiding betrokken is, is de 'algemene regeling opleiding TIC'. Deze algemene regeling omvat een uitgebreide toelichting bij de oproepen. 

 

Meer informatie over de opleidingen van het GO! kun je inwinnen bij:

  • Linda De Cang (voor opleidingen en nascholingen TA / TAC / internaatbeheerder / coördinator DBSO)
    02 790 94 67
  • Kristel Vandermolen (voor opleidingen en nascholingen voor directies)
    02 790 93 96
  • Andries Valcke (hoofdadviseur PBD-GO! - algemene informatie)
    02 790 93 71