Opleidingen voor selectie- en bevorderingsambten

Een sterk team dankzij professionele opleiding

Lesgeven is een vak dat veel vaardigheden en kennis vraagt. Het verdient respect en aandacht. Onder meer in de vorm van professionele opleiding voor leidinggevenden en pedagogisch adviseurs.

Het GO! biedt collega's die zich daarvoor willen engageren, of als startend directeur, een leerpad aan in de vorm van volgende opleidingen.

  1. Een opleiding tot directeur of adjunct-directeur;
  2. Een opleiding tot technisch adviseur of technisch adviseur coördinator;
  3. Een opleiding tot internaatbeheerder of hoofdopvoeder van een internaat met permanente openstelling;
  4. Een opleiding tot coördinator van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (wordt niet afzonderlijk ingericht in het schooljaar 2018-2019, geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via de opleiding (adjunct-)directeur);
  5. Een opleiding voor het behalen van het vormingsattest voor het ambt van pedagogisch adviseur.

Het zijn allemaal opleidingen waarvoor je een vormingsattest kunt behalen. Dat attest is decretaal vereist voor een aanstelling of toelating tot de proeftijd voor één van deze ambten. 

Kandideren voor de opleidingen schooljaar 2018-2019

In het schooljaar 2018-2019 worden volgende opleidingen georganiseerd:

  • de opleiding voor het ambt van directeur of adjunct-directeur voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
  • de opleiding voor het ambt van technisch adviseur (coördinator)
  • de opleiding voor het ambt van internaatbeheerder of hoofdopvoeder
  • de opleiding voor het ambt van pedagogisch adviseur


Meer lezen over deze opleidingen? Of inschrijven?

Klik dan hieronder door naar de gewenste opleiding: