Klachtenmanagement

Het klachtendecreet van 1 juni 2001 verplicht elke bestuursinstelling van de Vlaamse overheid om alle klachten van burgers over haar werking behoorlijk te behandelen en hierover te rapporteren. Dit geldt dus ook voor al onze instellingen.
 
Maar het GO! wil met zijn klachtenmanagement nog een stap verder gaan. Wij willen er lessen uit trekken. Op die manier kunnen de scholen en scholengroepen het geschonden vertrouwen herstellen en de dagelijkse werking verbeteren.
 
De centrale diensten kunnen hun dienstverlening ten aanzien van scholen en scholengroepen optimaliseren. Klachtenmanagement betekent voor ons dan ook: werken aan kwaliteit.