Waarderend en oplossingsgericht coachen

Inhoud

De Oplossingsgerichte Methode of 'Solution Focus' is een effectieve manier van converseren, waarbij de aandacht gaat naar wat gewenst wordt en wat er kan gedaan worden om dat te bereiken.

In een oplossingsgericht gesprek

  • worden problemen vertaald in wensen;
  • wordt gekeken naar mogelijkheden i.p.v. naar oorzaken en belemmeringen;
  • wordt gezocht naar kleine stappen die een positief verschil kunnen maken in plaats van naar drastische oplossingen.

Tijdens de eerste dag van deze vorming ondervind je de kracht van de waarderende houding, ontdek je het verschil tussen probleem- en oplossingsgericht werken en leer je de voornaamste oplossingsgerichte coachingtechnieken toepassen.
Je ervaring met die coachingtechnieken kan je bespreken tijdens de terugkomsessie. Bovendien leer je tijdens de terugkomdag ook hoe je je medewerkers op een oplossingsgerichte manier kan bijsturen.

Doelstellingen

  • Je kent de kracht van de waarderende houding.
  • Je kunt de technieken van het oplossingsgericht coachen toepassen.
  • Je kunt je medewerkers op een oplossingsgerichte manier bijsturen.

Voor wie

Alle niveaus

  • leidinggevenden 
  • middenkader
  • coördinatoren

Extra informatie

Lunchbroodje voor de eerste dag is inbegrepen.

Lesgevers

Chris Aertsen

Chris is coach en trainer in persoonlijke en organisatie-ontwikkeling bij ILFARO.
Tot 2011 was ze actief in de communicatiesector, waar ze diverse leidinggevende functies opnam en haar ondernemerschap kon uitleven. In die periode heeft Chris specifieke expertises opgebouwd zoals het verhelderen van de missie van organisaties en hoe je dat in de markt zet en in de begeleiding van maatschappelijke veranderingsprocessen. Ze volgde een hele rits opleidingen in het oplossingsgericht coachen, een leertraject dat volgens Chris nooit ophoudt. Vandaag begeleidt ze met plezier leidinggevenden en (management)teams. Ze ondersteunt hen in het uitzetten van de gewenste koers, in het vorm geven van hun organisatie zodat iedere medewerker op z’n best kan zijn en in het bevorderen van samenwerking. 

Hoe inschrijven?

B19_IOAP_WOC01

vrijdag 16 november 2018 van 9:15 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

woensdag 28 november 2018 van 9:15 uur tot 12:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

250

B19_IOAP_WOC02

vrijdag 25 januari 2019 van 9:15 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

woensdag 13 februari 2019 van 9:15 uur tot 12:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

250
Inschrijven
Aanvragen op maat