PI Handelingsplanmatig werken in type 3 in het BuO

Inhoud

We bespreken de principes die ten grondslag liggen aan de verschillende fasen van handelingsplanning specifiek binnen het type 3-onderwijs.

Het doel is inzicht en eerste toepassingen van deze principes.

In een vervolgtraject op de school werken we dan verder aan de concretisering. Dit netwerk is een combinatie van inhouden bespreken en collegiale visitatie.

Doelstellingen

Een krachtige leeromgeving kunnen realiseren die tegemoet komt aan de specifieke zorg-, opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen en jongeren die verwezen werden naar type3-onderwijs.

Teams tot reflectie brengen over het eigen handelen in relatie tot de behoeften van kinderen, jongeren, ouders.

Buitengewoon onderwijs uitbouwen als expertisecentra voor handelingsgericht en handelingsplanmatig werken met kinderen en jongeren  in het type3-onderwijs.

Voor wie

BuBaO, BuSO, internaten buitengewoon onderwijs en IPO

beleidsteam, directeurs, orthopedagogen, pedagogen en psychologen, leerkrachten, zoco’s, leerlingenbegeleiders,  … verantwoordelijken voor de handelingsplanning.

Hoe inschrijven?

B19_PLON_HP300

vrijdag 9 november 2018 van 9:15 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

vrijdag 11 januari 2019 van 9:15 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

dinsdag 19 februari 2019 van 9:15 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

dinsdag 26 maart 2019 van 9:15 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

dinsdag 14 mei 2019 van 9:15 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

200
Inschrijven