Anderstalige nieuwkomers: geen apart verhaal

Inhoud

In dit professionaliseringsinitiatief (PI) krijg je tools aangereikt om schoolbreed aan de slag te gaan met anderstalige nieuwkomers.

Samen bekijken we hoe je je school AN-vriendelijk kan maken. Je leert je school bekijken door de bril van anderstalige nieuwkomers en hun ouders. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we hoe je een veilige omgeving kan creëren en hoe je goed kan communiceren met het kind en zijn ouders.

Je leert breed kijken naar anderstalige nieuwkomers en krijgt tools aangereikt om vanuit hun talenten structureel en doelgericht aan de slag te gaan, zowel in een gewone klas als in een AN-klas.

We zoomen in op enkele methodieken en snuisteren in praktijkvoorbeelden.

Tot slot staan we nog even stil bij goede zorg voor anderstalige nieuwkomers en hun leraren.

Doelstellingen

  • Je kunt een veilige omgeving voor de opvang van anderstalige nieuwkomers creëren.
  • Je kan vanuit praktijkvoorbeelden en tools anderstalige nieuwkomers laten aansluiten bij de klasgroep.
  • Je hebt inzicht in de gedeelde verantwoordelijkheid voor de opvang van anderstalige nieuwkomers in de hele school.

Voor wie

BaO, BuO

  • leraren
  • zorgcoördinatoren
  • directeurs, beleidsteams

Hoe inschrijven?

B19_ILOB_AN01

140,00

B19_ILOB_ANV01

maandag 19 november 2018 van 9:30 uur tot 15:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

dinsdag 27 november 2018 van 9:30 uur tot 15:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

140,00
Inschrijven

B19_ILOB_ANV02

dinsdag 19 maart 2019 van 9:30 uur tot 15:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

donderdag 28 maart 2019 van 9:30 uur tot 15:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

140,00
Inschrijven
Aanvragen op maat