Nederlands, geïntegreerde taaltaken

Inhoud

Wil jij je leerlingen actiever en gemotiveerder aan het leren krijgen?

In deze nascholing ontdek je mogelijkheden om, vertrekkend van jouw lesonderdelen, tot een aanpak te komen die de leerlingen taakgericht aan de slag doet gaan.

Je daagt ze uit om de belangrijkste leerstof productief te gebruiken in een nieuwe situatie. Je zet stappen om de leerlingen ge├»ntegreerd hun vaardigheden te doen inzetten. Daardoor krijg je meer te zien van wat je leerlingen kunnen en van wat ze nog aan ondersteuning nodig hebben.   

Doelstellingen

  • Je kunt leerplandoelen gebruiken om de kernleerstof uit je lessen vast te stellen.
  • Je kunt lesonderdelen gebruiken als taalhulp, aangepast aan ondersteuningsnoden van leerlingen.
  • Je kunt in het overleg met andere leerkrachten ingaan op je voornemens en ervaringen, met het oog op het uitwerken van taaltaken.

Voor wie

Secundair onderwijs: A-stroom, 2e en 3e graad aso/tso/kso

  • leerkrachten Nederlands

Extra informatie

Om het leren te doen aansluiten bij je persoonlijke professionaliseringsdoelen, vragen we om je relevante lesmateriaal mee te brengen.

Omdat we de basisdocumenten, leerplannen en bijlagen van de nascholing enkel digitaal ter beschikking stellen, is het essentieel een laptop mee te brengen, en liefst ook oortjes voor het beluisteren van audiovisueel materiaal.

Lesgevers

Jan Lecocq

Jan Lecocq is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij PBD-GO!. Hij staat in voor het vak Nederlands en voor het onthaalonderwijs aan anderstalige nieuwkomers.

Hoe inschrijven?

B19_ISAX_ITN01

vrijdag 9 november 2018 van 9:30 uur tot 12:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

35

B19_ISAX_ITN02

donderdag 21 maart 2019 van 9:30 uur tot 12:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

35
Inschrijven