Het 4 lademodel: sanctiebeleid in het SO

Inhoud

In veel scholen hebben de klassieke straffen niet meer het gewenste effect. Ideaal gezien zouden we twee strategieën moeten combineren. Enerzijds heldere regels en een consequente aanpak, anderzijds een behandeling op maat van het individu. 

Het 4 lademodel biedt een uitkomst uit dit dilemma. Het geeft je instelling handvatten om tegemoet te komen aan tegenstrijdige opvattingen in het team over wat een passende en rechtvaardige aanpak is in verschillende situaties. 

Het 4 lademodel is een alternatief voor het chronologisch opgebouwde stappenplan waarin overtredingen bij elkaar opgeteld worden en een consequente toepassing uiteindelijk soms weinig andere mogelijkheden laat dan een machteloos gedogen of een definitieve uitsluiting.

De introductiesessie toont je mogelijke toepassingen in je eigen instelling. Je krijgt het materiaal om het 4 lademodel aan te passen aan specifieke behoeften van personeelsleden, leerlingen en ouders.

Als je ondersteuning wenst om in je instelling een vernieuwd sanctiebeleid te implementeren tijdens een pedagogische studiedag of algemene personeelsvergadering, doe dan een aanvraag op maat.

Doelstellingen

  • Je ziet hoe het 4 lademodel gebruikt kan worden om snel de ernst van een overtreding te bepalen.
  • Je ziet hoe het 4 lademodel gebruikt kan worden om in elke situatie een passend signaal en een aangepast maatregel te geven.
  • Je ziet hoe het 4 lademodel gebaseerd is op een solidaire aanpak om de lat voor leerlingen hoog te leggen.

Voor wie

Secundair onderwijs
  • leidinggevenden
  • schoolteams


Extra informatie

Het cahier 'Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school: een 4 lademodel' (Politeia) is in de prijs begrepen.

Lesgevers

Monique D'aes

Monique D'aes heeft zich toegelegd op de aanpak van gedragsproblemen van adolescenten op school. Ze publiceerde diverse artikels en het cahier "Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school: een 4 lademodel". Ze werkt als externe lesgever voor het GO!

Hoe inschrijven?

IM18ISHL01B

maandag 27 november 2017 van 9:15 uur tot 12:45 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

40

IM18ISHL02B

donderdag 25 januari 2018 van 9:15 uur tot 12:45 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

40

IM18ISHL03B

vrijdag 9 maart 2018 van 9:15 uur tot 12:45 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

40

IM18ISHL04B

dinsdag 8 mei 2018 van 9:15 uur tot 9:15 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

40
Inschrijven
Aanvragen op maat