Leefregels maken én waarmaken

Inhoud

Leefregels bepalen het klimaat van een school en geven de autonomie van leerlingen sturing. Hoe maak je een gepaste regelset voor je school en klassen? Aan de hand van enkele heldere principes en praktische tips maak je de verbinding tussen de waarden en cultuur van je school enerzijds en de werkvloer anderzijds. 

Het opstellen van leefregels is één ding, ze waarmaken een ander. Hoe volg je ze op en en hoe zorg je ervoor dat ze werkelijk nageleefd worden? Geert Stroobant ontwikkelde een verhelderend en praktisch model, gebaseerd op 10 principes. De focus ligt op de werking van het team. Met behulp van een meetinstrument breng je de kwaliteit van de samenwerking in kaart. Dit is de oefening die je maakt tussen de eerste en de tweede dag.

 

Op de tweede dag worden de resultaten van je tussentijds onderzoek in verband gebracht met verschillende conflicthanteringsstijlen. Zo krijg je een heel praktische leidraad om je team te begeleiden in het actief waarmaken van de leefregels in je school of internaat.

Doelstellingen

  • Je kunt de medewerking van je team analyseren met behulp van het TeamOntwikkelingsModel.
  • Je kunt over de verschillende conflicthanteringsstijlen feedback geven aan je teamleden.
  • Je kunt een stappenplan opstellen om je team te begeleiden bij het waarmaken van de leefregels in je instelling.

Voor wie

SO, DBSO, BuSO en internaten:
  • directie, coördinatoren, TA(C)'s
  • leerlingenbegeleiders, mentoren,  trajectbegeleiders, CLB-medewerkers
  • leraren, opvoeders, paramedici

Lesgevers

Geert Stroobant

Geert Stroobant is directeur van vzw De Heide in Merelbeke, Hij heeft 16 jaar in de jongerenhulpverlening gewerkt en heeft zich onder meer toegelegd op organisatievormen en stijlen van leidinggeven in welzijn en onderwijs. Hij is verbonden aan de organisatie Balans in het domein management en agogiek. Hij is auteur van de boeken “Teamcoaching in de jeugdhulpverlening. Anders omgaan met regel- en normovertredend gedrag’’ en “Management van verbondenheid”.