Anderstalige nieuwkomers: geen apart verhaal

Inhoud

In deze tweedaagse nascholing krijg je tools aangereikt om schoolbreed aan de slag te gaan met anderstalige nieuwkomers.

Samen bekijken we hoe je je school AN-vriendelijk kan maken. Je leert je school bekijken door de bril van anderstalige nieuwkomers en hun ouders. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we hoe je een veilige omgeving kan creëren en hoe je goed kan communiceren met het kind en zijn ouders.

Je leert breed kijken naar anderstalige nieuwkomers en krijgt tools aangereikt om vanuit hun talenten structureel en doelgericht aan de slag te gaan, zowel in een gewone klas als in een AN-klas.

We zoomen in op enkele methodieken en snuisteren in praktijkvoorbeelden.

Tot slot staan we nog even stil bij goede zorg voor anderstalige nieuwkomers en leerkrachten.

Doelstellingen

  • Je weet hoe je een veilige omgeving voor de opvang van anderstalige nieuwkomers kunt creëren.
  • Je kent praktijkvoorbeelden en tools om anderstalige nieuwkomers te laten aansluiten bij de klasgroep.
  • Je hebt inzicht in de gedeelde verantwoordelijkheid voor de opvang van anderstalige nieuwkomers in de hele school.

Voor wie

Basisonderwijs

  • leerkrachten
  • zorgcoördinatoren

Extra informatie

Deze nascholing wordt gratis aangeboden, gelieve zelf een lunchpakket te voorzien.  Je kan ook een broodje bestellen voor aanvang van de cursus (info aan balie). Deze broodjes kan je enkel met je bankkaart betalen.

Lesgevers

Sofie Coenen

Sofie Coenen, ondersteuner Taal bij de PBD GO!, heeft 15 jaar ervaring met het werken met anderstalige nieuwkomers. Ze was zowel  klasleerkracht als AN-leerkracht.