Consensus over waarden

Inhoud

Ideaal gezien is het pedagogisch project van een organisatie een gemeenschappelijke visie waarmee de teamleden zich verbonden voelen en waarop ze trots zijn. Als dat niet zo is, blijven missie en visietekst vage en vrijblijvende documenten.

Tot consensus komen over waarden, is een vorm van teambuilding. In deze nascholing leer je hoe je zelf die oefening met je team kan begeleiden tijdens je pedagogische studiedag. Je krijgt het materiaal en we bespreken verschillende methodieken die je kunt hanteren. Je doet een aantal oefeningen ook zelf zodat je je kunt voorstellen wat het effect op je teamleden zal zijn.

Doelstellingen

  • Je kunt je team begeleiden bij het tot consensus komen over belangrijke waarden.
  • Je kunt geschikte methodieken kiezen om met je collega's te brainstormen over een eigen concretisering van het PPGO.
  • Je kunt in het team bereidheid creëren om de eigenheid van de instelling creatief te promoten.

Voor wie

Gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en internaten

  • leidinggevenden
  • coördinatoren


Lesgevers

Monique D'aes

Monique D'aes heeft zich toegelegd op de aanpak van gedragsproblemen van adolescenten op school. Ze publiceerde diverse artikels en het cahier "Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school: een 4 lademodel". Ze werkt als externe lesgever voor het GO!