Het vlaggensysteem bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

Inhoud

Simon van 8 schrijft 'fuk joe' op de muur van het toilet. Lize van 4 maakt neukbewegingen op haar klasgenootje. Stien van 6 tekent een penis op de speelplaats en vraagt aan de juf of ze al eens een penis in haar but heeft gehad (Erika Frans).

Yannick van 17 gluurt regelmatig in de doucheruimtes van de meisjes. Astrid van 14 toont haar borsten voor de webcam.

Kinderen en jongeren stellen seksueel gedrag. Meestal doen ze dat als ze alleen zijn of met leeftijdgenoten. Ze verkennen zichzelf en elkaar. 'Doktertje spelen' is een favoriet spel. Naarmate ze ouder worden begrijpen ze steeds beter welk seksueel gedrag, met wie, waar en wanneer passend is of niet. 

Maar de laatste jaren stellen leraren steeds meer 'onrustwekkend' seksueel gedrag bij kinderen en jongeren vast. Scholen reageren vaak heel bezorgd: wanneer is seksualiteit oké? Wat mogen we beschouwen als ‘normaal’ en wanneer is bijsturing noodzakelijk? 

Het vlaggensysteem is een instrument dat leerkrachten van zowel basis- als secundair onderwijs en opvoeders leert om bewust om te gaan met seksueel gedrag.
Aan de hand van 6 criteria leer je seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten: van helemaal aanvaardbaar (groene vlag) tot zwaar grensoverschrijdend (zwarte vlag). Aan elke vlag is een pedagogisch advies gekoppeld dat toont hoe je gepast kunt reageren op het seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

Doelstellingen

  • Je kunt op basis van zes criteria seksueel gedrag van kinderen en jongeren inschalen.
  • Je kunt seksueel gedrag indelen in categorieën: van aanvaardbaar tot zwaar grensoverschrijdend gedrag.
  • Je kunt professioneel reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.

Voor wie

Basis- en secundair onderwijs
Internaten en opvangcentra

  • leraren en opvoeders
  • zorgleerkrachten en leerlingbegeleiders
  • leidinggevenden

Extra informatie

Lunchbroodje inbegrepen


Lesgevers

Veerle De Bruyne

Veerle De Bruyne werkte 15 jaar in het buitengewoon onderwijs als ergotherapeute en GON-begeleidster. Zij specialiseerde zich in omgaan met moeilijk gedrag en communicatie en is medeauteur van 'Omgaan met pesten op school'.