Privacy

Het stijgend gebruik van internet en sociale media, de media-aandacht rond incidenten en de groeiende criminaliteit op gebied van privacy, maakt dat mensen zich bewuster worden van hun privacy en de noodzaak om deze te beschermen.

Bescherming van persoonsgegevens is niet nieuw. We kennen hierrond reeds een lange traditie. De 'privacywet' legt ons reeds een aantal regels op die we bij omgaan met persoonsgegevens moeten naleven. 

Ook Europa heeft hierin een nieuw wetgevend initiatief genomen. Vanaf 25 mei 2018 moet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden toegepast, ook in het onderwijs.

Een groot deel van de regels van de Privacywet komen ook in de AVG aan bod, maar een aantal zaken wordt nu scherper gesteld.