E8 Preventieverslagen EDPBW

Korte beschrijving:

Verslagen van de externe dienst preventie en bescherming op het werk aangaande o.a.:

  • De bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk;
  • Psychosociale risico's;
  • De ergonomie;
  • De arbeidshygiëne.

Wetgeving:

  • Codex,boek II, titel 2: De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk  

Periodiciteit:

  • Minstens 1x per jaar
  • Op aanvraag
  • Volgens contract

Uitvoering:

Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of deskundige van de externe dienst​