A7 Intern noodplan

Korte beschrijving:

Het intern noodplan is gesteund op procedures die aangepast zijn aan gevaarlijke situaties en mogelijke ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de onderwijsinstelling, evenals aan de gevallen van geweld van externe oorsprong.

Deze procedures hebben betrekking op:

  1. De informatie en de instructies over de maatregelen in geval van nood;
  2. Het alarm- en communicatiesysteem;
  3. De veiligheidsoefeningen;
  4. De handelingen te stellen bij evacuatie en eerste hulp;
  5. De middelen voor de eerste verzorging.

In verband met brandbestrijding en evacuatie van werknemers stelt de werkgever tegelijk ook schriftelijk gepaste procedures vast voor:

  1. De uitvoering van de taken toevertrouwd aan de brandbestrijdingsdienst;
  2. De evacuatie van personen;
  3. De evacuatieoefeningen;
  4. Het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand
  5. De informatie en de opleiding van de werknemers.

Wetgeving:

Periodiciteit:

Eenmalig en bij wijzigingen

Uitvoering:

De werkgever stelt in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de preventiedienst het intern noodplan op

 

Documenten:

Actiekaarten die algemeen van toepassing zijn bij noodsituaties

Actiekaart – Waarschuwing en melding

Actiekaart – Alarm

Actiekaart – Evacuatie

Actiekaart – Ongevallen en EHBO

 

Actiekaarten voor noodsituaties binnen de onderwijsinstelling

Actiekaart – Brand

Actiekaart – Gaslek en/of ontploffing binnenin een gebouw

Actiekaart – Chloorlek in het zwembad

Actiekaart – Infectieziekten

Actiekaart – Schokkende gebeurtenis

Actiekaart – Misbruik van alcohol en andere drugs

Actiekaart – Verdachte omslag of pakket

Actiekaart – Bommelding

Actiekaart – Amoksituatie en blind geweld

 

Actiekaarten voor noodsituaties buiten de onderwijsinstelling waarbij leerlingen en/of personeel betrokken zijn

Actiekaart – Vermiste personen

Actiekaart – Busongeval

Actiekaart – Ongeval tijdens een activiteit extra muros

 

Actiekaarten voor noodsituaties buiten de onderwijsinstelling maar met een mogelijke dreiging voor de onderwijsinstelling

Actiekaart – Natuurrampen

Actiekaart – Seveso