Basisvorming veiligheid N3

Elk schooljaar organiseren we minstens 1 Basisopleiding Veiligheid niveau III in het Huis van het GO! te Brussel.

Deze opleiding start op 24 november en eindigt op 11 januari 2018.

Inschrijvingsmodule: http://pro.g-o.be/kalender/detail/3655/6189

Voor praktische informatie kan u terecht bij Daphné De Graeve (Pedagogische begeleidingsdienst): tel. 02 790 94 00, daphne.de.graeve@g-o.be

Voor inhoudelijke informatie kan je de preventiedienst contacteren: preventie@g-o.be