Basisvorming veiligheid N3

Elk schooljaar organiseren we minstens 1 Basisopleiding Veiligheid niveau III in het Huis van het GO! te Brussel.

Voor praktische informatie kan u terecht bij Daphné De Graeve (Pedagogische begeleidingsdienst): tel. 02 790 94 00, daphne.de.graeve@g-o.be

Voor inhoudelijke informatie kan je de preventiedienst contacteren: preventie@g-o.be