Relationele en seksuele vorming

GO! scholen willen hun leerlingen de nodige vaardigheden bijbrengen om respectvol en op een gepaste wijze relaties aan te gaan en hun seksualiteit te beleven. Onze scholen gaan respectvol om met de visie en seksuele identiteit van elke leerling.
 

Doelstellingen

  • Leerlingen gaan gepast om met vriendschap, verliefdheid, seksuele gevoelens en identiteit
  • Leerlingen kunnen een eigen mening vormen op basis van maatschappelijke aspecten van relaties en seksualiteit
  • Leerlingen beschikken over vaardigheden om respectvolle relaties te ontwikkelen
  • Leerlingen zijn weerbaar tegen invloeden uit de media en omgeving
  • Leerlingen die tot een specifieke doelgroep behoren (allochtonen, kansengroepen, handicap) kunnen rekenen op een specifieke aanpak
  • Leerlingen weten waar ze terecht kunnen met vragen en problemen
  • Leerlingen weten hoe ze op een veilige en respectvolle manier hun seksualiteit kunnen beleven

Visie, vorming en materialen

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, is de partnerorganisatie van het GO! voor het thema relationele en seksuele vorming.

Nood aan vorming, materialen of een visie rond RSV in onderwijs? Op de website www.seksuelevorming.be vind je wat je zoekt!

Inspirerende documenten:

Werk niet zomaar met iedereen samen rond het thema relaties en seksualiteit!

Twijfel je of het aanbod van een organisatie wel kwalitatief is en niet in strijd met het PPGO!? Bekijk zeker eens deze pagina.

RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming.

Dit instrument voor beleidsmakers vertrekt van een positieve visie op seksualiteit en is van toepassing op relationele en seksuele vorming voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar.

http://www.seksuelevorming.be/materiaal/rsv-wijzer-een-vlaamse-visie-op-relationele-en-seksuele-vorming

Raamwerk Seksualiteit en Beleid – Onderwijs. Kwaliteit, preventie en reactie in jouw school.

Dit raamwerk is een werkdocument dat scholen kan helpen bij het uitwerken of aanvullen van het beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit, inclusief alle thema's die daaraan verbonden zijn. Het raamwerk bundelt een modelvisie, concrete instrumenten en achtergrondinformatie.

http://www.seksuelevorming.be/materiaal/raamwerk-seksualiteit-en-beleid-onderwijs

Het Vlaggenysteem voor onderwijs.

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren.

http://www.seksuelevorming.be/materiaal/omgaan-met-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-op-school