Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)

Het GO! werkt met Stichting Vlaamse Schoolsport samen rond het thema beweging en sedentair gedrag.

​De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) treedt als overkoepelende en coördinerende instantie voor de schoolsport in Vlaanderen.  SVS richt zich tot alle schoolgaande jongeren uit het basisonderwijs en het secundair en buitengewoon onderwijs;  zowel tot de sportief getalenteerde, de jongere die reeds actief in een sportclub is, als tot de minder of niet-sportieve leerling.

Het schoolsportprogramma is dus geen afspiegeling van de reguliere competitiesport, zoals die in sportfederaties aangeboden wordt.  Het is juist de eigenheid van de schoolsport om aangepaste werkvormen aan te bieden, ook voor de minder sportieve leerling

Onder de organisatie van schoolsport wordt verstaan :   

  1. het innoveren, het plannen en het ontwikkelen van schoolsport ;
  2. het stimuleren van de wisselwerking tussen het vak- en of leergebied lichamelijke opvoeding en de schoolsport enerzijds en de lokale sportactiviteiten met het oog op levenslange sport- en bewegingsactiviteiten anderzijds ;
  3. het organiseren van extra-curriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools en naschools verband voor de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.

Meer info: www.schoolsport.be