Rode Kruis-Vlaanderen

Het GO! werkt met het Rode Kruis-Vlaanderen samen rond het thema Veiligheid, hygiëne en Eerste hulp

Wie/wat?

Rode Kruis-Vlaanderen is (binnen het Belgische Rode Kruis) de Vlaamse schakel van de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. We komen op voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. We zijn actief, in woord en daad, op het gebied van rampenbestrijding, zelfredzaamheid, bloedvoorziening en zorg voor kwetsbaren. We zijn een vrijwilligersorganisatie en doen dus maximaal een beroep op hen.

Opdracht?

Rode Kruis-Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen zelfredzaam maken. Daarom zetten we in op eerste hulp. Maar ook met andere initiatieven verhogen we de zelfredzaamheid van de bevolking, zowel preventief als na een ramp. Tot slot blijven we internationaal kwetsbare regio’s structureel steunen om hen op lange termijn zelfredzamer te maken.

Hoe?

Eén van de doelstellingen van Rode Kruis-Vlaanderen is zoveel mogelijk mensen eerste hulp leren. Uiteraard is onderwijs hierbij een belangrijke partner.

Voor leerlingen

Wil je in je klas een eerstehulpinitiatie (2 à 3 uur) organiseren? Jeugd Rode Kruis-Vlaanderen biedt zowel de werkboeken voor de leerlingen als een handleiding voor de leerkracht aan. Zo kan je als leerkracht makkelijk zelf een les geven. Er bestaan lesprogramma’s en werkboekjes per graad van het lager en secundair onderwijs.
Voor de leerlingen ouder dan 16 jaar zijn er ondermeer de cursussen Eerste hulp, Helper of Reanimeren en defibrilleren. De leerlingen kunnen terecht bij de lokale afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen. De leerkrachten secundair onderwijs kunnen ook de TTT-opleiding tot Lesgever Eerstehulpverlening Onderwijs volgen om zelf de eerstehulpcursussen te organiseren, en aan de leerlingen de bijbehorende Rode Kruisbrevetten uit te reiken.
Alle informatie via www.rodekruis.be > wat doen we? > hulpverlening > opleidingen eerste hulp > Train the Trainer

Voor leerkrachten

  • Ook als leerkracht kan je bij Rode Kruis-Vlaanderen heel wat opleidingen volgen. Wat dacht je van een cursus Bedrijfseerstehulp of de eerstehulpinitiatie voor leerkrachten? Of een opleiding over hoe je als school omgaat met een schokkende gebeurtenis in de klas? Lees er alles over via www.rodekruis.be/onderwijs
  • Lerarenopleiding Eerste hulp kunnen toedienen is een basiscompetentie van de leraar. De TTT-opleiding van Rode Kruis-Vlaanderen leidt docenten van de lerarenopleiding op om eerstehulplessen te geven aan de toekomstige leerkrachten. Zo wil Rode Kruis-Vlaanderen elke toekomstige leerkracht de kans bieden om tijdens de lerarenopleiding een eerstehulpbrevet te behalen.

Meer info?

www.rodekruis.be/onderwijs

www.jeugdrodekruis.be

www.kids.rodekruis.be