Regelgeving

De regelgeving voor financieel beheer zit vervat in:
 • het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs (14 juli 1998);
 • het besluit van de Vlaamse regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs (6 juli 1999);
 • het besluit van de Vlaamse regering betreffende een ge├»ntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs (6 juli 1999).

Verder dienen procedures gevolgd te worden voor:

 • het behandelen van bank- en kasverrichtingen;
 • het beheren en inventariseren van duurzame goederen;
 • het plaatsen van bestellingen en aankopen;
 • de bijdrage van kostgelden voor kinderen met ouders zonder vaste verblijfplaats;
 • de Brusselse kinderdagverblijven;
 • het inschrijvingsfonds deeltijds kunstonderwijs (DKO);
 • het gebruik van schoolgebouwen en -infrastructuur;
 • de intendance;
 • het uitvoeren van kleine infrastructuurwerken;
 • de kosteloze huisvesting;
 • de kostgelden;
 • het magazijnbeheer;
 • de overdracht bij wissel van functiehouder;
 • de overheidsopdrachten;
 • de lijstgelden;
 • het verkopen van diensten en handelsgoederen;
 • de voor- en naschoolse opvang.

De uitgewerkte procedures en bijhorende documenten zijn terug te vinden op
de portaalsite Financi├źn.