Sociale media

Deze pagina's helpen je om sociale media met succes en veilig in te zetten voor de communicatie van jouw school.

Je vindt hier tips over het gebruik van sociale media, maar ook waarschuwingen over de valkuilen die je kan tegenkomen. Bovendien besteden we hier de nodige aandacht aan het wettelijk kader en de deontologische aspecten: wat kan en kan niet op het vlak van privacy of hoe ga je om met ongepast online gedrag?