Groeien in actief burgerschap. Samen leren samenleven

KnipselCoverGroeieninactiefburgerschap.PNG"Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap creëert dankzij deze publicatie een mijlpaal in burgerschapseducatie. Dit boek vormt een ideaal instrument om de blik van jongeren op onze huidige samenleving te openen. Het schrijft immers niet voor wat je moet, maar tekent specifiek uit hoe je vanaf het 1ste jaar van de 1ste graad secundair systematisch en kritisch als actieve 21ste-eeuwse burger kunt leren denken." (Dimokritos Kavadias, professor politieke wetenschappen VUB).

Behalve Dimo Kavadias hebben nog drie andere prominente experten het boek warm verwelkomd: Ellen Claes, docent en onderzoeker sociale wetenschappen aan de KU Leuven, Ingrid de Jonghe, voorzitter TEJO Vlaanderen, en Mark Elchardus, emeritus professor sociologie aan de VUB. Hun citaten staan te lezen op de kaft van het boek.

Actief burgerschap zit vervat in onze baseline samen leren samenleven, een engagement dat al onze leerkrachten, personeelsleden, bestuurders, jongeren en hun ouders aangaan. Wat ons allemaal verbindt, is dat we burgers zijn.

Actief burgerschap is wat het GO! verstaat onder neutraliteit, maar het kan niet bestaan zonder een kritische en onderzoekende houding en het participeren in de maatschappij. De recentste burgerschapsonderzoeken illustreren dat voor 21ste-eeuwse burgers kennis over burgerschap alléén niet volstaat; ze moeten die kennis kunnen toepassen en daar hebben ze vaardigheden en attitudes voor nodig. Actieve burgers informeren zich, leren bij en stellen zich oprecht betrokken op tegenover anderen en hun omgeving.

In dit boek lees je hoe actief burgerschap in het curriculum op school er kan uitzien. In de wetenschappelijk onderbouwde en inclusieve leerlijn valt actief burgerschap uiteen in drie competenties: filosoferen, waardevorming en duurzaam samenleven. Deze competenties nemen over de graden heen toe in opbouwende beheersingsniveaus. Per competentie zijn er effectieve werkvormen uitgeschreven om uit te voeren in de klaspraktijk.

'Groeien in actief burgerschap. Samen leren samenleven' werd geschreven door Sven Gellens, Lore Deweerdt en Mieke Enckels.

Editie augustus 2018

Klik hier voor meer info en om te bestellen