Gewenst gedrag op school. Een 4 lademodel.

Het doel van een sanctiebeleid op school moet zijn om jongeren gewenst gedrag aan te leren. Het huidige sanctiebeleid in veel secundaire scholen slaagt daar niet in omdat het op papier te rigide en in de praktijk moeilijk werkbaar is. Het 4 lademodel is ontwikkeld als alternatief. Het geeft scholen een kader om op papier helder te zijn en in de praktijk rechtvaardig.

In het 4 lademodel worden ongewenste gedragingen ingedeeld in vier categorieën, afhankelijk van de ernst ervan en van het aantal keren dat een leerling ze stelt. Aan elke categorie wordt een 'lade' met mogelijke maatregelen verbonden. Daaruit kan men op elk moment een passende keuze maken, afhankelijk van de omstandigheden. Het model maakt het mogelijk om gedifferentieerd op te treden zonder arbitrair te zijn.

Voor een schoolteam betekent het 4 lademodel een omslag in het aanpakken van ongewenste gedragingen van leerlingen. Zware overtredingen zijn het domein van leidinggevenden en leerlingenbegeleiders. Frustrerend puberaal experimenteergedrag in de klas vraagt dan weer om een wijs en professioneel antwoord van de leerkracht. Solidariteit in het team en samen zoeken naar constructieve oplossingen zijn de basisprincipes van het model.

De auteur geeft talrijke voorbeelden uit haar lange praktijk als nascholer van leraren, leerlingenbegeleiders en leidinggevenden in het secundair onderwijs. Enkele nijpende problematieken worden met behulp van het model op een nieuwe manier belicht en aangepakt: een weerbarstige leerling, een moeilijke klasgroep, hardnekkige telaatkomers. Ze licht stapsgewijs toe hoe het 4 lademodel op school geïntroduceerd en geïmplementeerd kan worden.

'Gewenst gedrag op school. Een 4 lademodel' werd geschreven door onze collega Monique D'Aes, nascholer bij de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

Editie augustus 2016

Klik hier om te bestellen