Jaarverslag 2016 voor de Vlaamse regering

coverjaarverslag2016.pngElk jaar publiceert het GO! een verslag over zijn activiteiten van het jaar ervoor. Wij doen dit niet alleen omdat de Vlaamse regering die verplichting bij decreet oplegt, maar ook omdat wij de buitenwereld willen informeren over wat er verwezenlijkt is en wat er nog in het verschiet ligt.

Lees het jaarverslag in digitaalmagazinevorm.

Behalve een overzicht van de werkzaamheden biedt het jaarverslag ook cijfergegevens over de eigen schoolbevolking en de financiële situatie.

2016 was voor het GO! een zeer actief, dynamisch en productief jaar. De voorstelling van het vernieuwde pedagogisch project van het GO! in het Vlaams Parlement gaf het startschot voor een hele reeks initiatieven om onze grondbeginselen en waarden verder bekend te maken en schoolteams en ouders te sensibiliseren voor actief burgerschap als fundament voor het 'samen leren samenleven'. Daarnaast beschikt het GO! nu, naast de 'burgerschapsbooster', ook over een leerlijn 'actief burgerschap' voor het secundair onderwijs.

Het PPGO! heeft ons ook geïnspireerd om de doelstellingen van het strategisch plan van het GO! scherper te stellen, zodat het meer kansen biedt voor het GO! om zijn maatschappelijke opdracht op een efficiënte wijze te vervullen.

Het GO! heeft in het afgelopen jaar zijn rol als verstrekker van het onderwijs van en voor de Vlaamse gemeenschap ruimschoots waargemaakt. Steeds meer ouders en volwassen cursisten raken overtuigd van de kwaliteit van ons pedagogisch project. In het leerplichtonderwijs hebben we op 1 februari 2016, ondanks de dalende geboortecijfers, de kaap van 200.000 leerlingen gerond.

Maar er is nog werk aan de winkel. Elke leerling en cursist in om het even welk onderwijsniveau gelijke onderwijskansen bieden kost geld. Onvoldoende capaciteit in sommige regio's maakt dat ouders niet overal een school vinden in overeenstemming met hun eigen overtuiging. Door gebrek aan middelen voor scholenbouw komt de vrije keuze die het GO! grondwettelijk moet waarborgen, onder druk te staan. Zorgen dat elk kind wiens ouders voor het GO! kiezen een plaatsje krijgt in een van onze scholen vraagt bijkomende financiële en materiële investeringen. Iedereen heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs in een duurzame en veilige leer- en leefomgeving naar eigen keuze. Het GO! wil op dat vlak zijn verantwoordelijkheid kunnen blijven opnemen en hoopt daarbij te kunnen rekenen op de medewerking van de Vlaamse overheid.

Hieronder vind je naast de link naar het recente jaarverslag ook de linken naar de jaarverslagen van de drie jaren ervoor. Ben je op zoek naar een nog ouder jaarverslag? Mail dan naar communicatie@g-o.be en wij bezorgen de digitale versie zo snel mogelijk.

Gedrukte exemplaren zijn niet beschikbaar.