Jaarverslag 2015 voor de Vlaamse Regering

​Elk jaar publiceert het GO! een verslag                                                                     over zijn activiteiten van het jaar ervoor. Wij doen dit niet alleen omdat de Vlaamse regering die verplichting bij decreet oplegt, maar ook omdat wij de buitenwereld willen informeren over wat er verwezenlijkt is en wat er nog in het verschiet ligt.

Behalve een overzicht van de werkzaamheden biedt het jaarverslag ook cijfergegevens over de eigen schoolbevolking en de financiële situatie.

2015 was voor het GO! een jaar van belangrijke keuzes. Gesterkt door een jarenlange gestage leerlingengroei, met een stijgend marktaandeel tot gevolg, hebben we een inhoudelijke verdiepingsoperatie afgerond die resulteerde in een vernieuwd pedagogisch project. 

Het fenomeen van de radicaliserende, jonge Syriëstrijders, het dreigende terrorisme en de toestroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden buiten Europa hebben het nieuws bijna dagelijks in de ban gehouden. Ze hebben de onderwijssector voor nieuwe uitdagingen geplaatst. Het GO! heeft de handschoen opgenomen. Intense samenwerking tussen scholen, scholengroepen en de centrale diensten zorgde ervoor dat problemen beleidsmatig werden gesignaleerd en oplossingen op het terrein zo goed als mogelijk werden gerealiseerd.  

Diezelfde samenwerking zorgde er ook voor dat we als net op een constructieve wijze kunnen kiezen voor meer inclusie in het onderwijs. Zo werken we actief mee aan het realiseren van de doelstellingen in het M- decreet.

Ben je op zoek naar een ouder jaarverslag? Mail dan naar communicatie@g-o.be en wij bezorgen de digitale versie zo snel mogelijk.

Gedrukte exemplaren zijn niet beschikbaar.