Over RADI

De RADI heeft tot doel het groeperen van de CLB's van het GO! met het oog op hun uitbouw en belangenbehartiging. Bij het realiseren van haar doelstellingen vormt het Pedagogisch Project van het GO! (PPGO!) het uitgangspunt en wordt vanuit een pluralistische visie op de samenleving vertrokken. Zij wil haar doelstellingen realiseren door de CLB-centra van het GO! te vertegenwoordigen bij de overheid, door coördinerend op te treden, door hen te positioneren in het onderwijs- en maatschappelijk veld en door hun te ondersteunen bij hun uitbouw.

Zo zal de RADI o.a.:

  • Het bevorderen van samenwerking, overleg en solidariteit tussen de CLB's van het GO! nastreven.
  • Waar mogelijk tot gemeenschappelijke afspraken en standpunten komen.
  • De CLB's van het GO! ondersteunen bij het realiseren van hun inhoudelijke, organisatorische en beleidsmatige opdrachten en initiatieven.
  • Optreden als representatieve vereniging van de CLB-centra van het GO! met het oog op hun vertegenwoordiging en belangenbehartiging.
  • Een eigentijds en pluralistisch geïnspireerde visie op het werk van de CLB's ontwikkelen en bij haar leden verspreiden.
  • Fora voor overleg, opvolging en coördinatie bieden via begeleiding, nascholing, studie-, onderzoeks- en ontwikkelingswerk, inclusief een (occasionele) werking naar derden.
  • Logistieke ondersteuning bieden (o.a. administratief, juridisch en op het vlak van publicaties, documentatie en informatisering).