Vorming

Bij een vorming (VO) staan kennisoverdracht en vaardigheidsontwikkeling centraal. We organiseren vormingen voor grote of voor kleine groepen in functie van de doelstellingen en de gebruikte methodiek. Soms worden vormingen in een meerdaags traject aangeboden.
Het vormingsaanbod is ‘gelaagd’. Hiermee bedoelen we dat er een basisaanbod is waar geen voorkennis vereist is, een verdiepend aanbod waar voorkennis gevraagd wordt en een specialiserend aanbod  voor ervaren CLB-medewerkers of medewerkers met een bijzonder mandaat.​