Lokale ondersteuning

Lokale ondersteuning (LO) is een vorm van begeleiding die de POC in samenwerking met de PBD-CLB biedt aan een centrum. Het doel van de ondersteuning is CLB-medewerkers te versterken in het uitvoeren van hun opdrachten die uitgebreid beschreven worden in decreten, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven en protocollen. Een lokale ondersteuning is steeds een begeleiding op maat van het centrum, op maat van de lokale noden.
Bij interesse voor een bepaalde lokale ondersteuning neemt het CLB contact op met Katelijne Van Hoeck. De betrokken leden van het team Professionalisering gaan ter plaatse om te verhelderen wat er precies verwacht wordt. In functie daarvan wordt de geschikte aanpak voorgesteld. ​