Leertraject

Het leertraject (LT) is een bijzonder vormingsaanbod voor startende CLB-medewerkers, dat verplicht te volgen is. De CLB-directeur kan beslissen om een nieuwe medewerker niet te laten deelnemen aan delen ervan, bv.: wanneer de medewerker kan aantonen dat hij/zij de stof van (delen van het) leertraject al beheerst of wanneer de medewerker een erg beperkte opdracht heeft in het CLB (bijv.1/5). Bij twijfel kan de CLB-directie hierover contact opnemen met Inge Van Trimpont, directeur POC.​
Het volledige leertraject wordt twee keer per schooljaar aangeboden: in september/oktober en in januari/februari. Zodoende kan iedere nieuwkomer snel instappen. Het is aangewezen om het eerstvolgende leertraject vanaf de indiensttreding te volgen en het ook in één keer af te werken.